Nieuwsbrief juni 2020
 
Bekijk de online versie
 
 
BiSC Utrecht  

BiSCnieuws #6 2020
 
 
Nieuws   |   Diensten   |   Projecten   |   Over BiSC
 
 
Voor Jong & Altijd door Provinciale Staten
 
 

Op 3 juni hebben Provinciale Staten van Utrecht het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 vastgesteld. Dat betekent voor de bibliotheken in Utrecht dat hun uitzicht op blijvende ondersteuning vanuit BiSC in de jaren ’21-’23 is verbeterd. 

 

 
  lees meer    
 
 
 
Lessen voor leesspecialisten voor samenwerken met scholen
 
 
 

Leesspecialisten lopen er regelmatig tegenaan dat scholen een samenwerking met de bibliotheek en het hervormen van het leesonderwijs voor zich uit schuiven. Hervorming van het leesonderwijs en de samenwerking met bibliotheken is van groot belang maar scholen zien de urgentie onvoldoende. Hoe daarmee om te gaan legden Cubiss en BiSC voor aan taalexpert Joanneke Prenger van SLO

 

  lees meer    
 
 
 
 
Jongeren niet zomaar informatievaardig
 
 

Het zoeken naar betrouwbare informatie is voor jongeren zowel makkelijker als moeilijker geworden. Informatie is altijd en overal beschikbaar.  Als er iets gebeurt zijn we binnen korte tijd wereldwijd op de hoogte. Toch is het lastig om in die brij van informatie de juiste feiten te vinden. Op middelbare scholen, maar vooral ook op universiteiten en hogescholen ondervinden ze dat jongeren bepaald niet allemaal even informatievaardig zijn.

 
  lees meer    
 
 
 
Mieke van der Meij niet meer bij BiSC voor Basisvaardigheden
 
 
 

Juni 2020 was de maand waarin BiSC afscheid nam van Mieke van der Meij. Zij ging met welverdiend pensioen.

Mieke trad in 1987 in dienst bij de rechtsvoorganger van BiSC. Ze begon als administratief medewerker bij de bibliotheek Maarsen/Maarssenbroek

 

  naar de website    
 
 
 
 
Protocol openstelling bibliotheken
 
 
 
Vanaf 1 juli is een nieuw protocol voor de openstelling van bibliotheken van kracht. Het vervangt het Protocol openstelling bibliotheken per 1 juni 2020 en het protocol voor ontvangst van kinderen van 4 t/m 12 jaar. Voor een snelle blik is hier de link naar het betreffende VOB-document van het protocol en de bijbehorende toelichting.
  lees meer    
 
 
 
 
Brabant naar Midden-Zuid
 
 
 

In juni is het provinciale systeem Brabant succesvol gemigreerd naar het Platform Midden-Zuid. En dat is een belangrijke mijlpaal voor BiSC en Cubiss maar zeker ook voor alle betrokken collega’s (ook die van het catalogusteam in Utrecht en Maastricht) in de diverse bibliotheken.

  lees meer    
 
 
 
 
Wat vind je van deze e-mail?
 
 
 
 
  Tw   Insta  
 
 
BiSC Utrecht
Fruitweg 48 | 3981PA Bunnik