Nieuwsbrief september 2020
 
Bekijk de online versie
 
 
BiSC Utrecht  

BiSCnieuws #7 2020
 
 
Nieuws   |   Diensten   |   Projecten   |   Over BiSC
 
 
Van de redactie
 
 
 

Hoe kan de redactie van deze nieuwsbrief u beter de herfst in laten gaan dan met een overzicht van enkele belangrijke BiSC-projecten. We hebben in deze editie de stand van zaken op een rij gezet. Om te laten zien dat dit seizoen de bladeren niet alleen vallen, maar ook groeien. Verder daarom ook in deze nieuwsbrief aandacht voor de Bibliotheekverrijker, het nieuwste innovatieproject van BiSC en Cubiss.

 
 
 
 
0 Euro lidmaatschap
 
 
 

 

De doelstelling: voor iedere Utrechtse Bibliotheek zal binnen dit project een propositie worden uitgewerkt gericht op (een) specifieke doelgroep(en). Daarbij hanteren we in principe twee kaders:

  lees meer    
 
 
 
 
Bieb Werkt, de pilot bij Bibliotheek Eemland
 
 

De doelstelling: bezoekers van Bibliotheek Eemland en dan met name in het Eemhuis, die geen leenabonnement (willen) afsluiten, proberen we te verleiden om een profiel aan te maken en toestemming te geven voor klantinteractie.

Het ontwikkeldoel: leren hoe een moderne ‘propositie’ (kleine voordelen verschaffen aan het publiek) moet worden opgebouwd en gecommuniceerd, zodanig dat deze aantrekkelijk genoeg is voor (anonieme) bezoekers die gebruik maken van de bibliotheekvoorziening om zich te registreren met naam en email adres.

 
  lees meer    
 
 
 
Het Provinciaal Campagne Programma
 
 
 

De doelstelling: met behulp van geautomatiseerde emailcampagnes verhogen van tevredenheid en -loyaliteit bij bestaande leden en nieuwe doelgroepen van Bibliotheken. Dit doen we met behulp van het Smart Marketing Platform en met de inzet van onze CRM-marketeers.

  lees meer    
 
 
 
 
Informatievaardigheden
 
 
 

De doelstelling: leerlingen en docenten van de bovenbouw HAVO door middel van een lespakket informatievaardiger maken in het zoeken, vinden en beoordelen en verwerken van informatie op het internet. Het pakket moet geschikt zijn voor toepassing in andere VO-scholen.

  lees meer    
 
 
 
 
Bibliotheekverrijker: verdieping door verrijken van online content
 
 

Vanaf 1 oktober starten we, samen met aantal bibliothecarissen uit het land met de ‘Bibliotheekverrijker’. Met dit nieuwe concept kunnen bibliotheken aanhaken op interessante en opvallende sociale media content, om er vervolgens kennis en inzichten vanuit de eigen collectie en bronnen aan toe te voegen.

 
  lees meer    
 
 
 
Informatiesysteem voor Taalhuizen
 
 
 

Taalhuizen staan steeds meer in de belangstelling. Verwijzers weten de Taalhuizen steeds beter te vinden, het aantal deelnemers stijgt en er komen meer leertrajecten, binnen en buiten de bibliotheek. Terwijl omvang en complexiteit toenemen, wordt door financiers steeds meer informatie gevraagd van de Taalhuizen.

 

  lees meer    
 
 
 
 
Customer Relationship Management voor alle bibliotheken  
 
 

 

Onder de noemen ‘CRM-project’ heeft BiSC samen met de Utrechtse bibliotheken in de afgelopen jaren de technische infrastructuur gerealiseerd die het mogelijk maakt om alle relevante data van (nieuwe) doelgroepen gestructureerd op te slaan, klantprofielen op te bouwen, analyses te maken en emailcampagnes uit te voeren. Zowel nieuwsbrieven en servicemails als geautomatiseerde campagnes.

 
  lees meer    
 
 
 
Wat vind je van deze e-mail?
 
 
 
 
  Tw   Insta  
 
 
BiSC Utrecht
Fruitweg 48 | 3981PA Bunnik